Õpilaste registreerimine algab 1.juunil ja kestab septembri esimese nädala lõpuni. Juba alanud õppetöö ajal saab registreeruda vaid vabade kohtade olemasolul.


Kooli registreerimise aluseks on õpilase ankeet.
• Täida ja saada ANKEET meie veebilehelt.
• Või prindi välja PDF ja too täidetud ankeet meie kantseleisse

Õppeperiood on 35 nädalat ja koosneb kahest semestrist:

 

• 1.semester kestab septembri teisest nädalast jõuludeni

 

• 2.semester jaanuarist mai lõpuni.

 

Õppetöö toimub vanuse ja taseme järgi moodustatud õppeklassides, kindla tunniplaani alusel 2 - 3 korda nädalas.

Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi.

Õppima asumise aluseks on kooli ja õpilase esindaja vahel sõlmitav koolitusleping, kuna õppetöö tantsukoolis on tasuline.

Õppemaksu on võimalik tasuda osamaksetena.

 


 
 
Õppetasemed Laine Mägi Tantsukoolis

 

Ettevalmistus- ja algtase (3.-9. aastased)

-tunnid 2 korda nädalas

-tunni pikkus 45 min

 

Kesk- ja kõrgtase (10.-20.aastased)

-tunnid 3 korda nädalas

-tunni pikkus 60 min

 

Eelkooliealiste tantsutunnid toimuvad õhtusel ajal.


 

 

 

 

oppekorraldus