Laura Pampa tantsupedagoog

Alustasin tantsimist 12 aastaselt kooli huviringis. Edasi viisid teed
Gabriele Moe- ja Tantsukooli ridadesse, kus õppisin gümnaasiumi lõpuni
erinevate õpetajate käe all mitmeid stiile ballettist tänavatantsuni.
Pärast kooli lõpetamist asusin õppima TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
tantsukunsti erialale, kus aastate jooksul sai kõige kodusemaks
kaasaegne tants ning kontaktimprovisatsioon. Oma teel tantsijana olen
osalenud mitmetes lavastustes nii õpingute ajal akadeemias kui ka juba
sellele eelnevalt. 

Tantsutundides pean oluliseks, et tantsutehnika ning loovus käiksid
käsikäes, üksteist toetades. Lisaks pean tähtsaks, et tantsija õpiks
tunnetama enda keha võimalusi nii individuaalselt kui ka suhtes ruumi,
muusika või kaastantsijaga ning tunneks end liikudes julgelt, vabalt ja
iseendana.